CLIN versus plynná nitridace

Při procesu CLIN je třeba kontrolovat pouze několik málo parametrů: teplotu zpracování, dobu zpracování, chemické složení iontové kapaliny a čistotu lázně.

Díky tomu, že jsme schopni tyto parametry zcela řídit, nabízí proces vynikající reprodukovatelnost a rovnoměrnost.

Následující parametry technologie: mají vliv na tyto vlastnosti: Hlavní výhody technologie CLIN oproti procesům v plynu:
Zde jsou některá bližší porovnání mezi plynnou nitridací a procesem CLIN:

Čistota dílců:

Čistota dílců v případě použití technologie CLIN má jen mírný vliv. Postačí pouze jednoduché alkalické odmaštění. To ovšem není případ plynné nitridace, kde je nutné intenzivní čištění dílců před zpracováním.

Teplota zpracování:

Změna teploty o 20°C může způsobit změny tloušťky sloučeninové vrstvy až do 50%. Proto je velmi důležité tento parametr řídit a kontrolovat.

Při technologii CLIN je tepelná distribuce rovnoměrná a přestup tepla velmi rychlý, jelikož je realizován vedením. Teplotní rozdíl mezi dvěma vzdálenými místy v lázni nepřesahuje 1°C.

To však není případ plynné nitridace, jelikož zde je proud studeného plynu ohříván radiací nebo konvekcí. Teplotní rozdíly v jedné vsázce jsou pak 10-20 vyšší než u procesu CLIN. Plynné procesy jsou proto náchylné k deformacím dílců během zpracování a významným výkyvům výsledků.

Chemie:

Chemie procesu CLIN je velmi stabilní i při intenzivní produkci. Denní regenerace a pravidelné chemické analýzy jsou dostatečné

Nitridační potenciál u procesu CLIN je ca. 1000 vyšší než u plynné karbonitridace. Analýza atmosféry uvnitř plynové karbonitridační pece je složitá. Analýza atmosféry je komplexní a přibližná.

Časy zpracování:

Časy plynných procesů jsou 3-6 krát delší než doby zpracování u procesu CLIN.

Životní prostředí:

Vliv procesu CLIN na ochranu životního prostředi byl popsán nezávislou studií zpracovanou Universitou v Brémách.

Plynné procesy se používá nitridační plyn amoniak, klasifikovaný jako toxický, žíravý a škodlivý pro životní prostředí. Potřebné množství plynu odpovídá ca. 3 násobku objemu pece.

Během procesu nedochází k úplné disociace amoniaku a je vypouštěn z pece do atmosféry. Odpadní plyn proto může obsahovat amoniak ve vysokých koncentracích.