Varianty procesu CLIN

Abychom vyhověli různým požadavkům zákazníků, poskytujeme širokou řadu variant procesu CLIN, které však všechny odpovídají konceptu tzv. evniromental friendly technologií (technologie přátelské životnímu prostředí).

K variantám ARCOR V a ARCOR N, které jsou již dobře známé ve světe průmyslu, jsme v posledních letech vyvinuli 3 nové varianty: ARCOR DT, ARCOR L a ARCOR CS.

Úprava jednotlivých parametrů zpracování nabízí široký rozsah užitných vlastností z hlediska mechanických charakteristik, tribologických vlastností a korozního chování.

Níže je uveden souhrn všech variant technologií CLIN:
ARCOR V ARCOR N ARCOR DT ARCOR L ARCOR CS
Třecí vlastnosti +++ ++ ++ + +++
Otěruvzdornost +++ +++ +++ +++ +++
Odolnost proti zadření +++ +++ +++ +++ +++
Korozní odolnost +++ +++ ++ ++ ++++
Mechanická odolnost v ohybu + +++ + + +


ARCOR V

[clin3]

Proces ARCOR V je nejrozšířenější variantou CLIN v naší síti poboček Techniques Surfaces. Tuto technologii nitridace v České republice také provozuje v našem společném podniku Katring plus s.r.o.

Jedná se o proces feritické karbonitridace s teplotou zpracování v rozmezí 500 až 590°C v závislosti na zpracovávané oceli a požadovaných vlastnostech.

Tento proces poskytuje velmi dobré třecí vlastnosti, vynikající otěruvzdornost a výbornou odolnost proti korozi.

V režimu mazání a při kontaktu s ocelovým protikusem je koeficient tření odhadován na 0,1 při zatížení do 400 N.

ARCOR N

[clin4]

Proces ARCOR N nabízí dodatečnou technickou výhodu pro namáhané mechanické dílce (hydraulické válce, tlumiče, atd.)

Jde o proces austenitické nitrocementace s teplotou zpracování 630°C, při které vzniká kombinace austenitové vrstvy nitridů (velmi houževnaté vrstvy) a vrchní sloučeninové vrstvy.

Tato dvouvrstva nabízí odolnost proti praskání u namáhaných dílců.

ARCOR DT

[clin5]

Proces ARCOR DT byl vyvinut pro nízko teplotní nitridaci motorových ventilů. Také tuto technologii jsme schopni Vám nabídnout v pobočce Katring plus s.r.o. .

Jelikož je teplota zpracování v rozmezí 490 - 530°C, je možné provést nitridaci ventilů (vyrobených z martenzitické oceli, austenitické oceli nebo niklové slitiny) s předchozím indukčním kalením dříku.

Tato metoda poskytuje vysoký nitridační potenciál a použitá iontová kapalina má vhodnou viskozitu pro nízké teploty. Je to ideální proces (jak z pohledu technického, tak ekonomického) jako náhrada tvrdochromu na motorových ventilech.

ARCOR L

[clin6]

Proces ARCOR L byl vyvinut pro aplikace, kde je požadováno nízké zvýšení drsnosti povrchu.

Jde o karbonitridaci ve feritické oblasti s teplotu zpracování od 530 do 590°C, v závislosti na použité oceli a požadovaných vlastnostech.

Proces ARCOR L je schopný dodržet - bez následné mechanické úpravy - povrchovou drsnost v řádu Ra = 0,4 µm.

ARCOR L poskytuje i přes nízkou porozitu povrchu výbornou korozní odolnost (v řádu 300 hod. v solné komoře na jednoduchých dílcích).

ARCOR CS

Proces ARCOR CS je variantou technologie CLIN s nejvyšší korozní odolností.

Jde o feritickou karbonitridaci s teplotou zpracování 500 - 590°C v závislosti na oceli a požadovaných vlastnostech.

Tento proces poskytuje vysokou otěruvzdornost a zároveň vynikající korozní odolnost, která může na jednoduchých dílcích přesáhnout až 1000 ho v solné komoře.