Novinky ze světa technologií skupiny HEF

Skupina H.E.F. Groupe ročně investuje více než 10% svého zisku do výzkumu a vývoje nových technologií. Výzkum a vývoj probíhá v souladu s trendy v oblasti povrchových úprav, technologií tepelného a chemicko tepelného zpracování, v oblasti proti korozní ochrany či v oblasti povlakování metodou PVD/PACVD. Dalším motorem našeho vývoje jsou samozřejmě přémé potřeby našich klinetů z nejrůznějších oblastí průmyslu, nejvíce však z oblasti automobilového průmyslu.

Na této stránce jsou uveřejněny texty, články a prezetntace, které blíže představují naše technologie a produkty.

Vytváření tvrdých a otěruvzdorných povrchů pomocí boridování (nové)

Boridování přísluší stejně jako nitridování nebo nauhličování ke skupině postupů pro chemicko-tepelného zpracování. Nadifundovaný bór vytváří se železem velmi tvrdou sloučeninovou vrstvu, která se zvláště vyznačuje mimořádně vysokou odolností proti abrazivnímu otěru a malým sklonem k nalepování.

 
PDF 
 

Aplikace PVD na ošetření forem pro vstřikování plastů a talkové lití Al

Tenké povlaky získávané metodami PVD (Physical Vapour Deposition) nebo PACVD (Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition) si již získaly v oblasti povrchového inženýrství svou vydobytou pozici a jejich praktická aplikace je dnes v mnoha oblastech již samozřejmostí. Mezi nejpoužívanější technologie nanášení tenkých povlaků patří obloukové napařování a magnetronové naprašování. Níže uvedené příklady aplikací využívají právě metodu magnetronového naprašování, která poskytuje velmi kompaktní a adhezní vrstvy s vysokou hustotou nanesených částic a pracuje při nízké teplotě, čímž je šetrná k povlakovanému substrátu. V dalším textu se zaměříme na některé speciální aplikace, které mají své již reference, ale nejsou zdaleka tak rozšířené jako např.: povlakování vrstvami na bázi TiN. Jedná se o povlakování nástrojů používaných při vstřikování plastů, tlakovém lití a tváření hliníku a jeho slitin.

 PDF
 

Kluzná pouzdra pro extrémní zatížení, otěr a korozní podmínky

Většina zařízení, používaných ve stavebnictví (bagry, rypadla, nakladače) a v zemědělství, je vystavovaná náročným pracovním podmínkám, vyplývajícím z agresivního prostředí a rovněž z narůstajících nároků zákazníků v parametrech produktivity a efektivnosti. Vysokému dynamickému zatížení jsou vystavované zvláště určité mechanické spoje, tvořené sestavami hřídel / kluzné ložisko (většinou pod oscilačním pohybem), a to při rázovém namáhání a v otěrovém a korozivním prostředí. Navíc k těmto tradičně drsným pracovním podmínkám mohou dnes pro terénní zařízení vzrůstat nároky na prodloužení mazacích intervalů (a tím na snížení spotřeby maziva), zvláště při přísnějších požadavcích na ochranu životního prostředí a na snadnější údržbu. Následkem toho klasická konstrukce ložiska dosahuje svoje hranice na základě životnosti a požadavků na mazání. Cílem tohoto sdělení je především poskytnutí přehledu o různých způsobech vzniku poruch kluzných ložisek, vystavených krutým podmínkám na stavebních a na zemědělských strojích. Podle toho se navrhují parametry „ideálního” ložiska. Na tomto profilu se potom zavádí inovativní koncepce ložiska.

 PDF
 

Tvrdost je základem úspěchu

Výroba závitořezných nástrojů pro nejvyšší nároky představuje oblast specializovaných činností společnosti Bass. Tato společnost z Bádensko-Württemberského města Niederstetten dokázala, na základě svého vzrůstu při přestěhování na začátku roku 2005 do nové firemní budovy, efektivně zaměřit veškeré svoje výrobní procesy na zákaznické požadavky.

 PDF
 

Specializovaná komerční kalírna Wegener investuje do budování techniky solných lázní

Již od svého začátku v roce 1984 sázejí specialisté společnosti Wegener Härtetechnik GmbH také na technologické znalosti ("know-how") v oboru solných lázní u společnosti Durferrit. A v dosavadním průběhu trvalého rozvoje podniku si tato technika své pevné místo uhájila vedle ostatních moderních postupů tepelného zpracování. Společnost Wegener Härtetechnik GmbH nyní na základě nových investic do vysoce moderních technologických zařízení se solnou lázní od společnosti Durferrit GmbH Mannheim vytváří předpoklady, aby mohla i v budoucnosti svým zákazníkům nabídnout k dispozici široké spektrum výhod techniky solných lázní.

 PDF
 

Povrchové inženýrství forem pro tlakové lití Al

Pokud se zabýváme hlavními problémy, kterým čelí tlakové lití, tak se nemůžeme vyhnout jevům přitavování (stickies) a abraze. Byla provedena řada studií, proběhlo nesčetné množství zkoušek, jevy byly zřetelně identifikované a byly k nim provedené hypotézy a výklady, ale nikdy se nenašlo spolehlivé řešení na průmyslové úrovni.

 PDF
 

Kalení rychlořezných (HSS) ocelí: metalurgické výhody soli

Proč se výsledky tepelného zpracování - zvláště v případě kalení rychlořezných nástrojových ocelí - vždy srovnávají s výsledky, které je možné získat pomocí zpracování v solných lázních? Komerční poskytovatel tepelného zpracování vysvětluje vynikající možnosti soli a uvádí důvody, proč je sůl stále častěji tím nejlepším - nebo jediným - médiem pro zpracování rychlořezné oceli

 PDF
 

Řízená kapalinová iontová karbonitridace jako alternativa ke galvanickému pokovování

Tento článek se zabývá aplikací postupů „Řízené kapalinové iontové karbonitridace CLIN („Controlled Liquid Ionic Nitrocarburizing“) v procesech jako je TENIFER® a ARCOR® pro náhradu galvanického pokovení na základě vynikající korozní odolnosti a díky parametrům odolnosti proti opotřebení, a dále zvýrazňuje přednosti použití těchto postupů z hlediska ekonomických výhod a šetrnosti k životnímu prostředí. Díky snadnému zpracovatelskému postupu se nevyžaduje komplexní provozní zařízení. Provozní doby jsou spíše krátké a umožňují flexibilní práci bez budování rozsáhlejších vyrovnávacích kapacit pro provozní zatížení.

 PDF
 

Moderní technologie pro zlepšení kvality dílců karbonitridovaných v solných lázních

Pokud se zabýváme hlavními problémy, kterým čelí tlakové lití, tak se nemůžeme vyhnout jevům přitavování (stickies) a abraze. Byla provedena řada studií, proběhlo nesčetné množství zkoušek, jevy byly zřetelně identifikované a byly k nim provedené hypotézy a výklady, ale nikdy se nenašlo spolehlivé řešení na průmyslové úrovni.

 PDF