Ocelová pouzdra

PEL®

Pouzdra PEL® mají vynikající odolnost proti opotřebení a zadření díky kombinaci duplexní povrchové úpravy a speciální topografie povrchu.

Toto křížové šrafování slouží jednak jako zásobník maziva v oblasti zátěže a dále umožňuje odvedení abrazivních částic.

PEL® LV pouzdra jsou alternativou bez topografické úpravy povrchu. Nabízejí dobrý výkon (odolnost proti opotřebení a zadření) při vysokém statickém zatížení (nízkém dynamickém tlaku) a nízkých rychlostech pohybu.

  Dynamické zatížení
(N/mm2)
Max. rychlost
(m/s)
Max. provozní teplota
(°C)
Odolnost proti abrazi Odolnost proti rázům Korozní odolnost Min. údržba
PEL®  100 0,5 250 ++ ++ ++ ++

Ke stažení:

PEL

Doporučení pro párový čep: 

Pro optimální výkone doporučujeme hřídel s drsností nižší než Ra 0,8 um a tvrdostí vyšší než 56 HRC. Pro pouzdra PEL® nabízíme naše speciální hřídele: PEL® ST a PEL® STC

Výhody:

 • interval mazání do 250 hod (v závislosti na pracovních podmínkách)
 • vynikající odolnost proti opotřebení a zadření
 • vynikající distribuce maziva po celé třecí ploše

Aplikace:

 • ocelářský průmysl
 • sklářský průmysl
 • stavební stroje
 • železnice
 • zemědělství
 • výrobní zařízení

PEL® BH

Pouzdra PEL® BH jsou obráběná pouzdra s vynikající odolností proti opotřebení a zadření díky kombinaci duplexní povrchové úpravy a speciálních rezervoárů maziva.

Jsou nejvíce používaná v náročných podmínkách: vysoký tlak, koroze, abraze, rázy. S těmito pouzdry se výrazně prodlužuje interval mazání. Díky nově vyvinutým pouzdrům PEL® BH2 se zvyšuje odolnost proti opotřebení.

Pouzdra PEL® BH jsou dostupná také jakou sférická pouzdra v případech, kdy je třeba vyrovnat vychýlení hřídele z osy.

 Dynamické zatížení
(N/mm2)
Max. rychlost
(m/s)
Max. provozní teplota
(°C)
Odolnost proti abrazi Odolnost proti rázům Korozní odolnost Min. údržba
PEL® BH2001,5250+++++++++
PEL® BH2 2501,5250++++++++++
PEL® BH3 2501,5250+++++++++++
PEL® BHR 1501,5250+++++++++

Ke stažení

PEL BH

Doporučení pro párový čep: 

Pro optimální výkone doporučujeme hřídel s drsností nižší než Ra 0,8 um a tvrdostí vyšší než 56 HRC. Pro pouzdra PEL® nabízíme naše speciální hřídele: PEL® ST a PEL® STC

Výhody:

 • delší interval mazání (> 1000 hod)
 • velmi dobrá odolnost proti abrazi
 • velmi vysoká zátežová kapacita

Aplikace:

 • ocelářský průmysl
 • vozy na odpad
 • těžební stroje
 • přídavná zařízení / drapáky
 • cementářský průmysl
 • zemědělství

PEL® HP

Pouzdra PEL® HP mají vynikající odolnost proti opotřebení a zadření díky kombinaci duplexní povrchové úpravy a optimalizované topografii povrchu.

Pracují velmi dobře při posuvném pohybu a jsou určeny pro práci v těžkých podmínkách: vysoký tlak, abraze, rázy, koroze.

Interval mazání se použitím těchto pouzder zvyšuje.

 Dynamické zatížení
(N/mm2)
Max. rychlost
(m/s)
Max. provozní teplota
(°C)
Odolnost proti abrazi Odolnost proti rázům Korozní odolnost  Min. údržba
PEL® HP1251,5250+++++++++
 

Ke stažení:

PEL HP

Doporučení pro párový čep:

Pro optimální výkone doporučujeme hřídel s drsností nižší než Ra 0,8 um a tvrdostí vyšší než 56 HRC. Pro pouzdra PEL® nabízíme naše speciální hřídele: PEL® ST a PEL® STC

Výhody:

 • interval mazání do 250 hod (v závislosti na pracovních podmínkách)
 • vynikající odolnost proti opotřebení a zadření
 • dobrá distribuce maziva po celé třecí ploše

Aplikace:

 • přídavná zařízení / drapáky
 • manipulace
 • zemědělství

PEL® T

Pouzdra jsou vyrobena s tenkého pásku z válcované oceli. Mají vynikající odolnost proti opotřebení a zadření a jsou vhodná pro vysoké kontaktní tlaky a abrazivní prostředí, při přerušovaném nebo kontinuálním rotačním pohybu.

S těmito pouzdry se interval mazání zvyšuje.

Tyto pouzdra jsou k dipozici ve standardních rozměrech a mohou snadno nahradit vinutá bronzová pouzdra.

 Dynamické zatížení
(N/mm2)
Max. rychlost
(m/s)
Max. provozní teplota
(°C)
Odolnost proti abrazi Odolnost proti rázům Korozní odolnost Min. údržba
PEL® T 100250+++++++
 

Ke stažení: 

PEL T

Doporučení pro párový čep:

Pro optimální výkone doporučujeme hřídel s drsností nižší než Ra 0,8 um a tvrdostí vyšší než 56 HRC. Pro pouzdra PEL® nabízíme naše speciální hřídele: PEL® ST a PEL® STC

Výhody:

 • Vyšší odolnost proti opotřebení než
  • válcovaná perforovaná pouzdra
  • zatížené kompozity
  • slinuté bronzové polymerní pryskyřice
  • bronzová pouzdra s grafitovou výstelkou

Aplikace:

 • sklářský průmysl
 • zemní práce
 • zemědělství
 • manipulace

COD11®

Ložiska COD 11® jsou vyrobena z Cu-Al slitiny s vynikající odolnosti proti oxidaci, proti zadření a opotřebení a to díky povrchové úpravě zvyšující tvrdost a díky rezervoárům maziva na kontaktních místech.

Díky odlišné povrchové topografii se interval mazání pouzder COD 11® s příčným šrafováním nebo COD 11® BH s kavitami výrazně zvyšuje.

Technologie COD 11® je aplikovatelná i na jiné dílce (šoupátka, podložky, atd.)

 Dynamické zatížení
(N/mm2)
Max. rychlost
(m/s)
Max. provozní teplota
(°C)
Odolnost proti abrazi Odolnost proti rázům Korozní odolnost Min. údržba
COD 11® 600,2350++++++++
COD 11® BH 800,2350+++++++++
 

Ke stažení:

COD 11

Doporučení pro párový čep: 

Pro optimální výkon spoje doporučujeme povrchovou drsnost niží než Ra 0,8 um. Při náročných podmínkách doporučujeme tvrdost 55 HRC / 600 HV1.

Výhody:

 • vynikající odolnost proti opotřebení a zadření
 • vynikající korozní odolnost
 • dlouhé mazací intervaly
 • vynikající distribuce maziva po celé kontaktní ploše

Aplikace:

 • mořské aplikace
 • pobřežní aplikace
 • ocelářský průmysl
 • vodní energetika

FAM®

Pouzdra FAM® jsou vyrobena z manganové oceli, která poskytuje vynikající odolnost proti abrazivnímu otěru díky mechanickému zpevnění kontaktní plochy. Je vyžadováno pouze počáteční mazání.

Pouzdra FAM® mají upravenou vnitřní topografii povrchu příčných šrafováním, což činí povrch tvrdším a pomáhá odvést abrazivní částice.

Poudra FAM® L nebo MANGACHOC mají hladký vnitřní povrch. Jsou převážně využívána pro jejich vysokou odolnost proti abrazi a vysokému kontaktnímu tlaku v pracovních podmínkách s rázy, nevyžadují žádnou údržbu.

Pouzdra MANGACHOC jsou dostupná také jako sférická pouzdra.

 Dynamické zatížení
(N/mm2)
Max. rychlost
(m/s)
Max. provozní teplota
(°C)
Odolnost proti abrazi Odolnost proti rázům Korozní odolnost Min. údržba
FAM® 500,5380+++++++++++
FAM®L /Mangachoc® 500,5380+++++++++

Ke stažení:

FAM

Doporučení pro párový čep: 

Doporučujeme hřídele s tvrdostí 56 - 60 HRC. Pro optimální výkon můžeme nabídnout naše speciální hřídele FAM® ST, FAM® HT a FAM® OX.

Výhody:

 • nevyžadují žádnou údržbu
 • vysoká odolnost proti abrazi
 • vysoká odolnost proti rázům
 • vysoké tlaky

Aplikace:

 • ocelářský průmysl
 • cementařský průmysl
 • důlní průmysl
 • manipulace / přídavná zařízení

TESCO

Pouzdra TESCO jsou vyrobena z vysoce legované oceli s vysokou mechanickou odolností (tvrdost jádra > 50 HRC) a vyšší tvrdost díky chemicko-tepelné úpravě (povrchová tvrdost > 800 HV1).

Tato povrchová úprava vede k vynikajícím třecím vlastnostem, odolnosti proti odření a vysoce tvrdému povrchu i za vysokých teplot.

Pouzdra TESCO jsou nejlepším kompromisem mezi odolností proti abrazi a vysokou teplotou. Tato technologie může být aplikována i na jiné dílce: čepy, podložky, objímky, desky, šoupátka...

 Dynamické zatížení
(N/mm2)
Max. rychlost
(m/s)
Max. provozní teplota
(°C)
Odolnost proti abrazi Odolnost proti rázům Korozní odolnost Min. údržba
TESCO 1000,5500++++++++

Ke stažení:

TESCO

Doporučení pro párový čep: 

Pro optimální výkon spoje doporučujeme hřídel s drsností nejvýše Ra 0,8 um a tvrdostí 56 - 60 HRC. Nabízíme naše hřídele TESCO HT.

Výhody:

 • vynikající odolnost proti opotřebení a zadření
 • vynikající odolnost proti teplotě

Aplikace:

 • ocelářský průmysl
 • cementářský průmysl
 • sklářský průmys

Kalená pouzdra

Kalená pouzdra jsou vynikající pro nízké rychlosti / vysoké zátěže nebo otočné aplikace. Tato zušlechtěná pouzdra jsou běžně používaná jako ochrana objímky proti předčasnému opotřebení způsobené třením s čepem.

Jsou vyrobena z vysoce uhlíkové oceli, která je dále zušlechtěná na tvrdost 56 - 62 HRC. Tato pouzdra vyžadují denní nebo maximálně týdenní mazání.

Kalená pouzdra jsou dodávána na základě požadavku uživatele s různými druhy mazacích drážek, které zajišťují distribuci maziva a odvedení abrazivních částic. Na bázi této technologie nabízíme i pouzdra s přírubou, podložky, šoupátka, atd.

Pouzdra jsou dodávána do maximálního průměru 400 mm.

 Dynamické zatížení
(N/mm2)
Max. rychlost
(m/s)
Max. provozní teplota
(°C)
Odolnost proti abrazi Odolnost proti rázům Korozní odolnost Min. údržba
Kalená pouzdra1000,5200++++--