CLIN v porovnání s tvrdochomem

Další použití tvrdochromu je velmi postiženo nařízením EU 348/2013, které zakazuje použití chromu v jeho šestimocné podobě (Cr6+) od září 2017.

Při procesu tvrdochromování se používá kyselina chromová.

Šestimocný chrom je proto přítomen:
 • v chromové kyselině
 • v okolním prostředí
 • na nástrojích a přípravcích
 • v oplachové vodě

Ze všech alternativ tvrdého chromu jsou procesy nitridace a zejména technologie řízené nitridace v iontové kapalině (CLIN) nejvíce přijatelné.

Řada aplikací již dala přednost CLIN před tvrdochromem, jako například motorové ventily, plynové pístní tyče, hydraulické válce, atd.

Níže uvádíme souhrn předností CLIN ve srovnání s vrstvou tvrdochromu:
 • vyšší korozní odolnost při testech v solné komoře
 • podobná korozní odolnost při testech CASS (Copper Accelerated Acid Salt Spray)
 • žádné nebezpečí vodíkové křehkosti
 • bez obsahu Cr6+
 • nedochází k odlupování nebo flekatosti díky integritě vrstvy se základním materiálem
 • nedochází k mikrotrhlinám
 • po zpracování není třeba broušení
 • vrubová odolnost díky houževnatému povrchu
 • mechanická odolnost povrchu díky difuzní nitridové vrstvě
 • lepší retence maziva díky vnější povrchové porozitě