Inovace

Povrchové inženýrství, původně založené jako tribologickém výzkumném centru, zůstává hlavním předmětem podnikání skupiny, která od svých počátků vždy klade důraz na inovace. Inovace v úpravách, inovace procesů, inovace třecích komponentů, ale také inovace v její struktuře a její organizaci tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům svých zákazníků.

Inovace jsou jádrem činnosti skupiny HEF. Týmy R&D skupiny neustále zlepšují a vyvíjejí technologie skupiny, aby čelily dnešním problémům:

  • CO2: snížení emisí/životní prostředí
  • Nové energie
  • Nové funkce povrchu

Značná část činnosti skupiny je proto věnována vývoji inovativních produktů za účelem splnění požadavků průmyslu s využitím:

  • Vědecká a technická odbornost jejích tribologických, strojírenských, povrchových inženýrských a zpracovatelských týmů.
  • Její charakterizační, simulační a analytická laboratoř.
  • Četné vědecké a průmyslové spolupráce v souvislosti s národními a evropskými výzkumnými projekty.