Zařízení pro proces CLIN

Procesy CLIN jsou flexibilní procesy, které však vyžadují vhodné zařízení.

Jednotlivé kroky zpracování jsou prováděny v jedné lince, zpracovávané dílce jsou uloženy ve specifických přípravcích a dílčí kroky mohou být popsány takto:

Krok procesu

Cíl

Odmaštění / oplach Odstranění oleje a dalších nečistot z povrchu dílců
Odstranění oleje a dalších nečistot z povrchu dílců            
Zamezení teplotním šokům
Zamezení poklesu teploty nitridační lázně
Karbonitridace Tvorba sloučeninové a difuzní vrstvy
Pasivace (*)
Šetrné ochlazení - omezení možných deformací
Tvorba magnetitové vrstvy vsazené do porézní zóny
Ochlazení ve vodě Fixace atomů dusíku v materiálu
Kaskádový oplach Eliminace veškeré soli
Mechanické čištění / omílání (*) Snížení drsnosti povrchu
Impregnace (*) Snížení drsnosti povrchu
  *) Volitelný stupeň závislý na požadavku zákazníka  

Linka pro proces CLIN je vybavena odsáváním emisí, čištěním emisí a zařízením pro likvidaci odpadových vod (převedení vodné fáze do pevné - redukce objemu odpadu).

Abychom byli schopni pro naše klienty zajistit dokonalou sledovatelnost, řízení a tím i reprodukovatelnost našich parametrů, linka pro technologii CLIN je vybavena řízením pomocí počítače:

  • každé zpracování/vsázka jsou definovány pomocí software
  • průběžná kontrola času a teploty (alarmování při překročení)
  • každá činnost je sledována pomocí software
  • záznam všech parametrů v každém stupni
  • internetové připojení pro ovladač