CERTESS™ BLAST: anti-erosivní vrstva

Povlak CERTESS™ BLAST je složený z několika vrstev, na bázi kovu/nitridu, získaný pomocí PVD technologie. Poskytuje součástce velkou odolnost proti erozi.

Vlastnosti:

Tloušťka 10-50 µm. Povaha kovu se může měnit v závislosti na podmínkách.

Materiály, které mohou být zpracovávány:

  • Jakýkoli kovový nebo keramický materiál
  • U polymerů nebo kompozitních materiálů, nás prosím kontaktujte

Příklady použití:

  • Pohyblivé součástky podléhající erozi pro letectví a elektrárny