Zakázkové zpracování

Prezentace

Provozovny Techniques Surfaces (TS) jsou dceřinými společnostmi HEF Group a nabízejí širokou škálu technologií prováděných na zakázku (většinou patentovaných HEF Group), aby vyhověly požadavkům průmyslových klientům v oblasti povrchového inženýrství.
Techniques Surfaces doprovází své zákazníky již více než 40 let a šíří odborné znalosti HEF po celém světě prostřednictvím téměř 50 provozoven v 18 zemích.

Skupina HEF a její dceřiná společnost Techniques Surfaces si vybudovaly svou reputaci v oblasti povrchových úprav a povlaků ve třech strategických oblastech:

 • Procesy kapalné iontové karbonitridace, s případnou oxidací (CLIN®): ARCOR®, SURSULF®, TENIFER®, TUFFRIDE®, MELONITE® a QPQ®.
 • Tenké vrstvy získané pomocí vakuové depozice (PVD a PACVD): CERTESS® a PROCEM® vrstvy.
 • Specifické úpravy difuzní depozice (STANAL®, DELSUN®, ZINAL® a FOREZ®), mechanické depozice (DEPTON®) a nástřikové depozice (DOT®, TEGLISS®, SDA® a GRAPHLUB®) poskytující materiálům zajímavé tribologické vlastnosti.

Pro splnění této mise si Techniques Surfaces a její jednotky stanovily několik cílů:

 • Být blízko velkých průmyslových areálů s cílem zkrátit přepravní časy a náklady.
 • Neustále inovovat za účelem vývoje nových technických řešení.
 • Udržovat a vyvíjet stále efektivnější a konkurenceschopnější výrobní zařízení.
 • Poskytovat kvalitní služby.

Technologie a know-how Techniques Surfaces jsou dnes využívány prakticky ve všech oblastech činnosti, které se v jakékoli míře týkají funkcionalizace a/nebo ochrany povrchů.
Toto výsadní postavení spočívá na čtyřech hlavních přednostech:

 • Řada procesů splňujících specifická omezení pro většinu materiálů (oceli, litiny, lehké nebo měděné slitiny, keramika, skla, polymery, kompozity atd.).
 • Řešení přizpůsobená tak, aby vyhovovala nejrůznějším generickým funkcím (mechanické, optické, elektrické, dekorativní funkce atd.).
 • Schopnost kombinovat několik technologií za účelem poskytnutí vhodné odpovědi na konkrétní požadavek a/nebo vytvoření nové funkce.
 • Široké spektrum aplikací a přítomnost v diverzifikovaných sektorech.

Vždy a v neustálém zájmu o kvalitu, který je hnacím motorem společnosti Techniques Surfaces od jejího založení, byl na jejích různých místech přijat celkový přístup ke kvalitě tak, aby co nejlépe vyhovoval požadavkům různých obsluhovaných sektorů: automobilový průmysl, veřejné práce , letectví, obrana, průmysl atd. Tento přístup vedl k rychlé certifikaci Techniques Surfaces (ISO 9001 : 2008 a EN9100 - Qualifas) s aktivním zapojením veškerého personálu. Ekologický přístup ve svých jednotkách pokračuje, Techniques Surfaces se zavazuje, že budou jeho výrobní zařízení a jeho procesy stále čistší. Kromě toho přístup neustálého zlepšování platný v rámci skupiny umožňuje nabízet svým zákazníkům reprodukovatelné a kvalitní zpracování, které je tak celosvětově duplikováno v neustálém zájmu o dokonalost.

Společnost Techniques Surfaces neustále investuje do nejpokročilejších technologií, aby šla dále ve spokojenosti zákazníků a byla schopna splnit požadavky od jednotlivých dílů až po velmi velké objemy, a zároveň zachovat efektivní cenovou a dodací politiku. 

Naše síť zakázkových provozů

Interaktivní mapu s lokalizací všech našich poboček po celém světě naleznete ZDE

Naše zakázkové služby

Povrchové úpravy se v posledním roce rychle rozvíjely. Všechna průmyslová odvětví je nyní široce používají k řešení problémů s povrchy nebo k tomu, aby povrchům součástí dali novou funkci.
Technologie a kow-how TECHNIQUES SURFACES pomáhají inženýrům v povrchovém inženýrství a/nebo ochraně povrchů v celé řadě oblastí: letectví, kosmonautika, elektřina, stavební zařízení, automobilový průmysl, zbraně…

Toto výsadní postavení má čtyři hlavní výhody:

 • Rozsah úprav použitelný pro většinu materiálů (ocel, litina, měkké nebo měděné slitiny, keramika, sklo, polymer, ...)
 • Řešení pro všechny funkce: mechanické, optické, elektrické ...
 • Schopnost kombinovat více zpracování a/nebo technologií pro poskytnutí vhodné reakce na konkrétní potřebu vytvořit nový funkční povrch.
 • Schopnost adaptace na dané prostředí, osvědčené technologie v jiných oblastech .

K tomu si společnost Techniques Surfaces a její jednotky stanovily několik cílů:

 • Být blízko velkých průmyslových areálů, aby bylo možné poskytovat optimální služby v krátkých dodacích lhůtách.
 • Naslouchat potřebám svých zákazníků poskytováním poradenství a technické pomoci k nastavení optimálního řešení jejich povrchových problémů.
 • Udržovat a vyvíjet výrobní prostředky pro stále efektivnější a konkurenceschopnější výrobu, aby vyhovoval různorodým potřebám těchto klientů. Tato filozofie nyní umožňuje zpracovávat technické povrchy stejně a se stejnými standardy, díly od jednotlivých kusů až po velké výrobní série.
 • Zajistit kvalitní služby nad rámec certifikací tím, že bude denně zapojovat všechny spolupracovníky, aby byla zajištěna konzistentní úroveň kvality a jednotnost bez ohledu na to, jaká instituce provádí dodávku.

Naše povrchové technologie

Nitridace

ARCOR™

Řada zpracovatelských procesů určená pro železné kovy, spojující vysoce účinnou antikorozní ochranu s dobrou odolností proti opotřebení. ARCOR pasivuje povrch zpracovávaného dílce metodou chemicko-tepelného zpracování a aplikací finálního organického filmu. Díly ošetřené ARCORem mají vynikající černý dekorativní vzhled.


Parametry zpracování: Proces ARCOR probíhá při teplotě mezi 540 a 630°C a doba zpracování se pohybuje mezi 30 a 210 minutami.
Poznámka: Na rozdíl od elektrolytických povlaků nedochází u ARCOR k žádné vodíkové křehkosti.
Instalované zařízení je vhodné pro zpracování dílů do průměru 1300 mm , výšky 2300 mm.
Opatření: Proveďte 3hodinové žíhání na odstranění pnutí alespoň před konečným obráběním. Zpracované dílce nečistěte rozpouštědly.
Příklady aplikací: Nápravové závěsy, kloubové desky jeřábů, mechanismy elektrického zařízení, amutomobilové zámky,
čepy, ovládací šrouby, hřídele stěračů oke, koule pro bowling, žehličky, atd. ..


TENIFER/QPQ - HEF PATENT

Karbonitridační procesy úpravy spojují chemicko-tepelnou difúzi v solných lázních s pasivací a konečnou úpravou. Umožňují kombinovat vlastnosti odolnosti vůči korozi, opotřebení a únavě oceli a litiny. Tato úprava je kombinována s operacemi mechanického čištění/leštěním jako součást QPQ, aby se snížila drsnost povrchu.

Parametry zpracování:Teplota procesu TENIFER se nastavuje mezi 500 a 630 °C a doba zpracování se pohybuje mezi 30 a 210 minutami.
Poznámka: Instalované zařízení umožňuje opracování dílů do průměru 1300 mm a výšky 2300 mm.
Opatření, která je třeba přijmout: Před konečným obráběním naplánujte 3hodinové žíhání
pro odstranění pnutí při teplotě o 20 °C vyšší, než je teplota ošetření.
Příklady aplikací:Ozubená kola, vačkové hřídele, ložiska, vložky turníny,  hřebeny, řezné nástroje, klikvé hřídele, hydraulické válce, náboje kola, ojnice, kardan, kloubové čepy, formy pro tlakové lití Al, písty, ...


SURSULF™

Nitridace v solné lázni pomocí sírou aktivovaných, nekontaminujících solí, zvláště vhodné pro železné kovy.  SURSULF účinně řeší všechny problémy s opotřebením, únavou a zadření díky výjimečné nitridační síle lázně.

Parametry zpracování: Teplota lázně SURSULF je mezi 540 a 570 °C a doba zpracování se pohybuje mezi 30 a 210 minutami.
Poznámka:Instalované zařízení je vhodné pro zpracování dílů do průměru 1300 mm, výšky 2300 mm.
Opatření: Před konečným obráběním naplánujte 3hodinové žíhání na odstranění pnutí při min. T 590 °C .
Příklady aplikací: Ložiska, vačkové hřídele, podložky, obložení motoru, řezné nástroje, klikové hřídele, hydraulické válce,
náboje kol, táhla, klouby pantů, části forem pro tlakové lití Al, čepy závěsů, atd....


SULF BT™

Elektrolytická přeměna povrchu základního materiálu v roztavené solné lázni slouží k vytvoření vrstvy sulfidu železa pro zlepšení odolnosti proti zadření a pro posílení přilnavosti mazacích filmů. Vrstva má vynikající samomazné vlastnosti.Parametry zpracování: SULF BT se používá při teplotě 190 ± 5°C.
Poznámka: Zpracování je možné u tepelně zpracovaných ocelí s nízkou teplotou popouštění, zejména u cementovaných ocelí.
Opatření: SULF BT není vhodný pro oceli s obsahem chrómu vyšším než 12 %.
Příklady aplikací: Povrchově kalená nebo cementovaná ložiska, vačkové hřídele, obložení motoru,
kulové klouby, pístnice, dílce diferenciálu, vidlice převodovky, atd...


Vakuová depozice - PVD/PACVD

PovlakTvrdost (HV) Max. teplota použitíTloušťka vrstvy  (µm) Teplota povlakování (°C)Koeficient třeníTypické aplikace
CERTESS® N
Cr-N
 1800  700  1-5  
150
-
350
 0.5 Tvářecí nástroje

Formy na výrobu plastů a pryže

Střední opotřebení mechanických a automobilových součástí

CERTESS® X
Crx-Ny
2200 700 1-5  
150
-
350
0.5 Stejné jako CERTESS N
CERTESS® Ti
Ti-N
2700 5002-6 
250
-
450
  0.4 Střední opotřebení mechanických součástí


Univerzální řezné nástroje

Dekorativní účely

CERTESS® G
Zr-N
2700 500 2-6  
250
-
450
0.4 Stejné jako CERTESS® T, s lepší korozní odolností
CERTESS® T
Ti-Al-N
3000 800 1-5  
300
-
450
0.3 Mechanické součásti - odolnost proti abrazivnímu opotřební za vysokých teplot

Řezné nástroje pro těžko obrobitelné nástroje
CERTESS® SD
Ti-B-N
>3500 800 1-5  
300
-
450
0.3 Tlakové lití hliníku
CERTESS® na bázi WC-C   1500
-
2000
  350   2-4  
150
-
350
0.20
-
0.25
Snížení tření a opotřebení součástí automobilového a průmyslového vybavení a průmyslového vybavení
CERTESS® na bázi DLC 1000
-
2800
350 2-4  
150
-
350
0.10
-
0.15
Snížení tření a opotřebení součástí automobilových a průmyslových zařízení
 
PROCEM®
Silver Base multivrstva
N/A  N/A 1-5  
80
-
100
 N/A Elektromagnetické stínění
 
CERTESS® TC
taC
4000  1-2    

Snížení opotřebení součástí automobilových a průmyslových zařízení

Řezné nástroje


Laky

TEGLISS™

Organické povlaky využívající tepelně tvrzené nebo tepelně stabilní polymery (PTFE, POLYIMID)


Vlastnosti (v závislosti na typu povlaku):
 • Nízký koeficient tření.
 • Odolnost proti zadření.
 • Redukce ulpívání.
 • Chemicky inertní.
 • Odolnosti proti fretting korozi.
 • Kompatibilní s potravinami.
  Materiály vhodné pro ošetření: Všechny typy kovových podkladů.
  Příklady aplikací: Formy, ventily, nápravy závěsů, táhla, kroužky, ložiska, speciální šrouby a matice, automobilové zámky, části brzd, míchadla, formy na pečivo, atd...


SDA™ - GRAPHLUB™

Nanášení organických povlaků na ošetřené díly pevnými mazivy, jako je Mo2S nebo grafit.


Vlastnosti (v závislosti na typu povlaku):
 • Koeficient tření snížen vytvořením přenosového filmu na povrchu protikusu (tření tuhé mazivo/tuhé mazivo).
 • Suché tření.
 • Korozní odolnost.
 • Odolnost proti fretting korozi.
 • Otěruvzdornost.
 • Redukce hluku.
 • Odolnost vůči záření atd.
Materiály vhodné pro ošetření: Všechny typy materiálů používaných v třecích prostředích.
Příklady aplikací: Zásobníky (zbraně), jeřábové hřídele, ropné konktory, kulové klouby, ventily, podložky, formy, různé dílce pro letecký průmysl, suchá ložiska, různé díly pro jaderný průmysl, tyče ovládacích ventilů, atd....


ROMAX™

Organické povlaky pro technické nebo dekorativní účely.

Vlastnosti
(v závislosti na typu povlaku):
 • Korozní ochrana.
 • Vysoký odpor (el. izolace).
 • Elektromagnetické stínění.
 • Akceptuje tření.
 • Různé barvy.
Poznámka: Polymerní povlaky lze klasifikovat do dvou hlavních kategorií: kapalné povlaky a práškové povlaky (fluidní lože, elektrostatické stříkání atd.).
Materiály vhodné pro ošetření: Všechny typy substrátů
Příklady aplikací: Průmyslové ventilátory, průmyslové rozvaděče, generátory, rámy motorů, hlavy šroubů, části lodí a jiné do vody určené dílce, kryty pro elektronické účely, atd...

Žárové nástřiky

Obloukové nástřiky

Povlak kovů a kovových slitin nástřikem roztavených částic.


Vlastnosti:
 • Otěruvzdornost.
 • Korozní odolnost.
 • Vodivost a/nebo tepelná nebo elektrická izolace.
 • Snížené tření s mazáním.
Materiály vhodné pro ošetření: Všechny materiály kromě mědi.
Příklady aplikací: Papírenské válce, synchronizátory a převodové vidlice, listy ventilátoru, čepy klikových hřídelí, díly turbokompresorů


Nástřiky plazmovým obloukem

Hustý povlak kovů, keramiky nebo cermetů získaný rozprašováním roztavených částic plazmovým obloukem.


Vlastnosti:
 • Žáruvzdorné povlaky.
 • Odolnost proti abrazi a erozi.
 • Odolnosti proti fretting korozi.
 • Otěruvzdornost.
 • Korozní odolnost.
 • Vodivost a/nebo tepelná nebo elektrická izolace.
 • Zlepšuje třecí vlastnosti v náročných prostředích.
 • Atd ..
Materiály vhodné pro ošetření: Všechny neorganické materiály kromě mědi.
Příklady aplikací: Vodítka drátu, těsnění, lékařské protézy, protahovače, blokovací vložky, atd...

Fosfátování

Chemická konverzní úprava poskytující vrstvu krystalického fosfátu (Mn, FeMn, Zn, ZnFe, ZnCa).

Vlastnosti: Fosfátování manganového typu: snižuje tření, zlepšuje přilnavost mazacích filmů.
Zinkové fosfátování: zlepšuje odolnost proti korozi, vynikající základ pro přilnavost vrchních organických povlaků.
Materiály vhodné pro ošetření:
 • železné slitiny
 • hliníkové slitiny
 • slitiny zinku
 • slitiny kadmia
Příklady aplikací: Části převodovek, vačkové a klikové hřídele, části zbraní, kohouty ventilů, šrouby a matice, části excentrických ložicek, atd...
 

STANAL 400®

Difúzní úprava kovu v pevné fázi při 400°C. STANAL 400® zlepšuje odolnost proti zadření dílů z nerezové oceli beze změny odolnosti proti korozi.


Vlastnosti:
 • Zlepšuje povrchovou tvrdost
 • Zlepšuje otěruvzdornost a odolnost proti zadření
 • Dobrá vnitřní odolnost proti korozi
 • Vynikající základ pro samomazné nátěrové laky
Materiály vhodné pro ošetření:
 • Austenitické korozivzdorné oceli
 • Martenzitické korozivzdorné oceli
 • Strukturálně kalené nerezové oceli
 • Žáruvzdorné oceli
 • Legované oceli
Příklady aplikací: Elektrické konektory pro letectví, hydrailické spoje, korozivzdorné šrouby a matice pro jaderný průmysl, různé dílce pro jadernou energetiku, kloubové nápravy pro dveře ponorky, části parních turbín

Ostatní povlaky

ABAR™

Organické nátěry zastavující usazování mlhy úpravou povrchového napětí podkladu.


Vlastnosti:
 • Zachování optických vlastností.
 • Odolnost proti abrazi.
 • Dobrá obrobitelnost.
Materiály vhodné pro ošetření: Organická skla (polykarbonáty), minerální skla
Příklady aplikací: Kryty helmy, bezpečnostní optika, sportovní brýle, obrazovky, ciferníky, atd.


POKOVENÍ STŘÍBREM:

Pokovení stříbrem se získá elektrolytický povlak vhodný pro mechanické aplikace a elektrické použití.


Vlastnosti:
 • Velmi dobrá elektrická vodivost.
 • Vynikající třecí vlastnosti.
 • Lesklé nebo pololesklé pokovování.
 • Svařitelné pokovování.
 • Tažný povlak.
 • Velmi vhodné pro skluz a montáž a deformace.
Materiály vhodné pro ošetření:
 • Všechny typy vodivých substrátů.
 • Nerezová ocel, když je požadována zvýšená odolnost proti zadření.
Příklady aplikací:   Svařovací konektory, flexibilní konektory, kolektory, kontaktní čepele, pájecí svorky, těsnění ventilu, atd...


ZINKOVÁNÍ

Elektrolytické zinkové povlaky určené ke zlepšení odolnosti železných slitin proti korozi.


Vlastnosti:
 • Dobrá odolnost proti korozi.
 • Rovnoměrná vrstva.
 • Tvárná vrstva.
 • Vynikající základ pro samomazné nátěry.
Poznámka:  K dispozici je několik typů povrchové úpravy :
 • pasivace (barevná nebo bezbarvá).
 • chromátování.
 • organická.
Příklady aplikací: Pružiny, speciální rám motoru, šrouby a matice, podložky, desky elektrického zařízení, mechanismy zámků, hydraulické zámky, kulové klouby, atd...


NICALEC: LICENCE PECHINEY 

Niklový povlak na hliníkových (a slitinách) dílech pro zajištění optimální elektrické vodivosti.


Vlastnosti:
 • Kulovitá struktura nabízí četné kontaktní plochy mezi spojenými povrchy
 • Přechodový odpor snížen.
 • Velmi tvárná a nízká úroveň zbytkového napětí.
 • Vodivost velmi stabilní za tepla.
Materiály vhodné pro ošetření: Čistý hliník
Hliníkové slitiny typu AGS.
Příklady aplikací: Nízkoproudové el. připojení, Cu-Al el. spoje, přenosy silového porudu v kolejových vozidlech a elektricky řízených letadlech, automobilové sppje, atd...  

 


BEZPROUDOVÝ NIKL :

Základní povlak ze slitiny fosforu a niklu získaný autokatalytickou redukcí soli niklu. Může následovat tepelné zpracování při teplotě mezi 150 a 650 °C  v závislosti na požadovaných vlastnostech.


Vlastnosti:  
 • Tloušťka pokovení velmi rovnoměrná.
 • Vynikající odolnost proti korozi a opotřebení.
 • Tvrdost: od 550 do 1,000 Vickers v závislosti na konečném tepelném zpracování.  
Materiály vhodné pro ošetření: Všechny druhy materiálů s povrchem vhodným pro katalytickou reakci.  
Příklady aplikací:   Části ventilů, písty rozdělovačů, formy na plasty, tělesa akumulátorů, ložiska forem pro sklářský průmysl, synchronizátory, atd...  


DELSUN™

Povrchová úprava pro zamezení opotřebení a zadření dílů ze slitiny mědi. Tato úprava se získává elektrolytickým pokovováním na bázi cínu s následným difúzním tepelným zpracováním při 300 °C.


Vlastnosti:  
 • Zlepšuje tvrdost povrchu.
 • Zlepšuje přilnavost mazacích filmů.
 • Snižuje koeficient tření při mazání dílů.
 • Vynikající odolnost proti oděru.  
Materiály vhodné pro ošetření:   Bronz, mosaz, slitiny mědi a hliníku, slitiny mědi a niklu.  
Příklady aplikací:   Šrouby a matice, tělesa čerpadel, synchronizátory, převodovky, vodící pouzdra, ventily, volnoběžné převodovky, klapky, razící nástroje, atd.  


DEPTON™

Slitiny zinku/cínu a kovu se deponují mechanickými prostředky k ochraně dílů ze slitin železa proti korozi.


Vlastnosti:  
 • Nanesená tloušťka velmi rovnoměrná.
 • Nedochází k vodíkovému zkřehnutí.
 • Tvárné pokovení se pravděpodobně po zpracování zdeformuje.
 • Dobrá odolnost proti korozi.  
Poznámka: Nanášení pasivačních vrstev je možné.
Materiály vhodné pro ošetření:   Všechny oceli, zejména oceli s vysokou mezí pružnosti.
Příklady aplikací:   Pružiny, podložky, příslušenství na mřížky, vidlice, zámky na poštovní schránky, čepy klikový hřídelí, průchodky, pojistné kryty, příslušenství pro horolezectví, atd...