Povlakování - PVD a PACVD

Fyzikální vauková depozice (PVD) a plazmou podporovaná chemická vakuová depozice (PACVD) jsou technologie přívětivé pro životní prostředí zahrnující depozici materiálu na povrchu dílců, které jsou zpracovávány.

Vrstvy získané touto technologií mohou mít tyto základní vlastnosti:

 • tloušťku od několika nanometrů až po desítky mikrometrů
 • tvrdost od 1000 do 4000 HV

V závislosti na zvoleném povlaku, mohou zpracovávaným dílcům poskytnout:

 • tribologické vlastnosti: velmi nízký koeficient tření
 • mechanické vlastnosti: velmi vysokou tvrdost
 • elektrické odstínění
 • optické vlastnosti
 • elektrickou vodivost
 • antibakteriální vlastnosti
 • dekorativní vlastnosti

Tento proces probíhá ve evakuované komoře, v které se vytváří plazma. Společnost HEF využívá 3 postupů k vývoji plazmy a tvorbě vysoce kvalitních vrstev:

 • PEMS®

PEMS® dovoluje vytvářet velmi hutné, kompaktní vrstvy pro tribologické použití. Tento proces se používá speciálně pro tvorbu vrstev s nízkým koeficientem tření a vrstev s vysokou tvrdostí. Navíc technologie PEMS® umožňuje modifikovat tvrdost, hustotu a odolnost vrstvy tak, aby vrstva vyhověla dané aplikaci.

 • CAM®

Technologie CAM® umožňuje depozici tvrdých vrstev s velmi nízkým koeficientem tření při velmi nízkých teplotách.

 • M-ARC®
Tato metoda je odvozena od obvyklého obloukového napařování. Výrazně však omezuje vznik kapiček materiálu, což je typický znak těchto procesů.


Společnost vyvinula řadu povlaků, které pokrývají velmi širokou oblast palikací tenkých vrstev: 

• Snížení třění a otěru: CERTESS™ CARBON
• Zvýšení žiuvotnosti mechanických součástí: CERTESS™ NITRO
• Elektromagnetické stínění na polymerech: PROCEM™
• Ochrana proti korozi z hliníku: CORRALU™ V
• Ochrana proti erozi: CERTESS™ BLAST
• Další povrchové vlastnosti: optická aplikace, dekorativní aplikace, zejména na velmi rozměrných dílcích