Přednosti technologie CLIN

Nitridace metodou CLIN poskytuje vysokou odolnost proti otěru (abrazivní a adhezivní otěr), která může být spojena s vynikající korozní odolností.

Úpravou technologických parametrů můžeme dosáhnout širokého rozsahu použití z hlediska mechanických charakteristik, tribologických vlastností a korozní odolnosti.

Hlavními přednostmi jsou:

Vlastnost

Vysvětlení

Dobré třecí vlastnosti Suché tribologické vlastnosti porézní zóny
Zlepšení kluzných vlastností díky zaplnění pórů olejem
Odolnost proti otěru Dobré třecí vlastnosti
Vysoká tvrdost povrchu a významná tvrdost vrstvy  
Vynikající odolnosti proti zadření                     Keramické vlastnosti vrstvy nitridů, které brání adhezi mezi dvěma mechanickými součástmi  
Povrchová mechanická odolnos Sloučeninová vrstva je integrovaná v základním materiálu
Gradient tvrdosti od povrchu  
Vynikající korozní odolnost  Sloučeninová vrstva, opatřená vrstvou oxidů a impregnací, velmi kompaktní a utěsněná  
Stabilita při vysoké teplotě  Maximální teplota použití vyšší než 500°C  
Žádná potřeba finálního obrábění Žádné deformace, zvětšení rozměrů odpovídající 1/3 tloušťky sloučeninové vrstvy  
Optický vzhled Sloučeninová vrstva, oxidovaná a impregnovaná, poskytuje jednotný černý vzhled suchý pocit na dotek   

Tyto přednosti nabízí široké možnosti uplatnění v automobilovém průmyslu, výrobě stavebních strojů, výrobě potřeb pro domácnost, hydraulických aplikacích, oblasti těžby ropy, potravinářském průmyslu, výrobě a použití nástrojů, zbrojařském průmyslu a dalších oblastech průmyslu.

Technologie CLIN tak může vyřešit technické problémy náhradou za konvenční metody tepelného zpracování (cementace, indukční kalení, atd.) a jiné povrchové úpravy (tvrdochrom, chemický nikl, atd.), ale může být také řešením k úspoře nákladů.

Díky vynikající korozní odolnosti lze nahradit korozivzdornou ocel ocelovými dílci, zpracovanými metodou CLIN.