Durferrit - váš partner pro moderní technologie solných lázní

Tradiční, ale především nově vyvinuté procesy na bázi solných lázní, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí, jsou neodmyslitelně součástí výrobních postupů. V této oblasti má Durferrit již více než 75 let vedoucí roli.

Od roku 2001 je Durferrit součástí skupiny HEF Groupe. Dodává pod názvem Durferrit více než 450 druhů solí a pomocných prostředků pro použití v tepelném zpracování. Vynikající kvalita byla doplněna i řadou ocenění z oblasti životního prostředí.

Po mnoho let již dodává firma Durferrit GmbH své technologie tepelného zpracování, strojní zařízení i spotřební produkty svým klientům z oblasti automobilového průmyslu, leteckého průmyslu, výroby převodovek a motorů, výroby kuličkových ložisek a nástrojů, dále zakázkovým poskytovatelům tepelného a chemicko-tepelného zpracování a v neposlední řadě i firmám z oblasti chemického a gumárenského průmyslu.

Žíhání a kalení

Žíhání je proces tepelného zpracování, který zahrnuje zahřátí na určitou teplotu, výdrž na této teplotě a řízené ochlazení. Kalení sestává z austenitizace a ochlazení za tvorby martenzitu.

Základní soli

Produkt  

Použití

Pracovní teplota (°C)
GS 230    Lázeň pro termální kalení pro teploty přes 300 °C. 270 - 600                   
GS 430 Popouštění a žíhání ocelí.
Ochlazování ocelí s kalícími teplotami přes 950 °C, které nemohou být ochlazeny v solích typu AS (viz dále).
500 - 700
GS 520Doplňující sůl pro lázeň GS 430
GS 540Ohřev a žíhání.600 - 950
GS 560Sůl bez obsahu barya pro žíhání zlata, stříbra a mosazi. 600 - 850
GS 660Sůl bez obsahu barya pro žíhání ocelí a neželezných kovů. 700 - 900
GS 670Ohřev a žíhání. 750 - 1000
GS 750Ohřev a žíhání. 850 - 1100
GS 960 Ohřev a žíhání. 1050 - 1300

Přídavné soli; bezkyanidové

ProduktPoužití
R 2Regenerátor zabraňující oduhličení a oxidaci povrchu, který se používá ve spojení se solemi GS 540, GS 670 a GS 750.
R 3Regenerátor bez obsahu barya zabraňující oduhličení a oxidaci povrchu, který se používá ve spojení se solí GS 660.

Přídavné soli; kyanidové

ProduktPoužití
C 1Přísada k žíhacím solím GS 540, GS 560, GS 660 a GS 670, která zabraňuje oduhličení a oxidaci. Používá se v případech, kdy je obsah uhlíku v C3 nežádoucí.
C 3Přísada k žíhacím solím GS 540, GS 560, GS 660 a GS 670, která zabraňuje oduhličení a oxidaci. Obsahuje aktivní uhlík, který pokrývá povrch lázně.

Doplňky

ProduktPoužití
SCHUPPENGRAFITPřísada pro zakrytí lázně, čímže se snížují tepelné ztráty. Na hladinu lázně se rozptyluje v malých dávkách. Lze použít i pro bezkyanidové lázně.
AKTIVAT Přísada pro zakrytí lázně, čímže se snížují tepelné ztráty. Produkt je vhodný pro cementační lázně. 

Tepelné zpracování rychlořezných ocelí

 Soli pro tepelné zpracování rychlořezných ocelí

ProduktPoužití Pracovní teplota (°C)
GS 540   Sůl pro 2. stupeň předehřevu.   800 - 950  
GS 750/R 2 Systém dvou solí pro 3. stupeň předehřevu.   1050 - 1100  
CARBONEUTRAL® Pro austenitizaci vysoce legovaných nástrojových ocelí a rychlořezných ocelí;
aditiva snižují oduhličení.
1000 - 1300  
SEMPERNEUTRAL® 950 Pro austenitizaci vysoce legovaných nástrojových ocelí a rychlořezných ocelí;
aditiva zabraňují oduhličení.
1100 - 1300
SEMPERNEUTRAL® 1100 Pro austenitizaci vysoce legovaných nástrojových ocelí a rychlořezných ocelí;
aditiva zabraňují oduhličení; sůl méně citlivá na vlhkost oproti  SEMPERNEUTRAL® 950. 
1200 - 1300
GS 430 Ochlazovací sůl pro vysocelegované nástrojové a rychlořezné oceli. 500 - 600

Doplňkové produkty

ProduktPoužití
DUROPERL® Pro zakrytí lázní CARBONEUTRAL® a SEMPERNEUTRAL ®
GS 960 Pro nasycení nové vyzdívky


Ochlazování v teplé lázni a popouštění

Ochlazováním v teplé lázni se rozumí ochlazování v oleji nebo v roztavené soli, a to s cílem vyrovnat teplotu obrobku před martenzitickou přeměnou.

Popouštění je ohřev kaleného obrobku na teplotu pod Ac1 a prodleva na této teplotě s následujícím ochlazením rychlostí, která je určena aplikací.

Soli pro ochlazování a popouštění

ProduktPoužitíPracovní teplota (°C)
AS 140Pro termální kalení, bainitizace, popouštění a popouštění na modrou barvu;
nelze použít pro obrobky předehřáté v solích, které obsahují více než 13% KCN.
170 - 550
AS 220Pro termální kalení, bainitizace a popouštění na modrou barvu;
nelze použít pro obrobky předehřáté v solích, které obsahují více než 13% KCN.
250 - 550
AS 235Sůl bez obsahu dusitanů pro termální kalení, bainitizace a popouštění na modrou barvu;
nelze použít pro obrobky předehřáté v solích, které obsahují více než 13% KCN.
280 - 550
AS 300 Sůl bez obsahu dusitanů pro termální kalení, bainitizace a popouštění na modrou barvu;
nelze použít pro obrobky předehřáté v solích, které obsahují více než 13% KCN.
340 - 550
GS 230Sůl pro ochlazování a popouštění pro teploty přes 300 °C.  270 - 600
GS 430 Sůl pro ochlazování a popouštění ocelí, pro které nejsou vhdoné soli AS 500 - 600

Karbonitridace metodou TENIFER a ARCOR

Díky více než padesátileté zkušenosti v oblasti chemicko-tepelného zpracování je nyní HEF Groupe světovým lídrem v oblasti kapalné iontové nitridace. Různé varianty zpracování, které jsou patentovány a pojmenovány skupinou HEF pod názvy ARCOR, TENIFER, TUFFTRIDE, MELONITE, NUTRIDE nebo QPQ jsou seskupeny pod společný název CLIN (Controled Liquid Ionic Nitrocarburizing).

Procesy CLIN společně s příslušným průmyslovými zařízeními se snadno přizpůsobily různým omezením ze strany životního prostředí a technickým požadavkům a jejich aplikace je neustále vyvíjena v různých oborech průmyslu.

Tyto postupy zpracování se týkají především železných slitin (oceli, litiny, korozivzdorné oceli, atd.) a probíhají při teplotách 500 až 630 °C.

Cílem nitridace technologií CLIN je při heterogenní povrchové reakci, převést do základní kovové slitiny dusík a uhlík, které jsou obsaženy v solné tavenině. Po difuzi dusíku do oceli, jsou na povrchu dvě zřetelné fáze:

 • vrstva nitridů železa (obecně Ɛ-epsilon typ, ale také ƴ-gamma fáze) a nitridů legujících prvků, která se nazývá sloučeninová vrstva (také spojovací - v anglické literatuře compound layer, v německé literatuře Verbindungsschicht; také se objevuje název "bílá vrstva"), která je na povrchu porézní
 • difuzní vrstva, která je pod sloučeninovou vrstvou, v které je dusík přítomen v pevné formě mezi atomy železa a legujících prvků
Pro uvedené postupy nabízí firma Durferrit GmbH širokou škálu produktů. V případě zájmu o technologii karbonitridace v solné lázní nás prosím kontaktujte.

Více informací o této technologii naleznete ZDE.

Cementace a nitrocementace

Při nauhličování nebo nitrocementaci difunduje do povrchové vrstvy obrobku uhlík (nauhličování) resp. uhlík a dusík (nitrocementace). Obsahu uhlíku dosahovaný v povrchové vrstvě je vedle kvality oceli závislý převážně na působení uhlíku v roztavené soli (aktivační stupeň). Hloubka nauhličení je určována teplotou a dobou zpracování.

Proces DUROFER® je proces šetrný k životnímu prostředí, jelikož produkty, které používá, neobsahují kyanidy. Aktivita uhlíku je řízena přídavkem regenerátoru  CECONTROL®. Tím dochází i k významné redukci odpadních solí. Tato technologie se používá nejen pro cementaci, ale i pro kalení, při které nedochází k oduhličení povrchu zpracovávaného materiálu.

Soli pro cementaci a nitrocementaci

ProduktPoužitíPracovní teplota (°C)
CECONTROL® Regenerátor pro proces DUROFER®. 
Pouze pro použití se základní solí CECONTROL 50H, 80B, a 110B.  
 
CECONTROL® 50H Bezkyanidová startovací a doplňovací sůl pro proces DUROFER®;
obsah uhlíku v povrchové vrstvě je ca. 0,5%;
pro použití pouze s regenerátorem  CECONTROL®.
780 - 950
CECONTROL 80B /  CECONTROL 110B Bezkyanidová startovací a doplňovací sůl pro proces DUROFER®;
obsah uhlíku v povrchové vrstvě je ca. 0,8%, respektive 1,1%;
pro použití pouze s regenerátorem  CECONTROL®.
820 - 950
CECONSTANT 80 /
CECONSTANT 80A
CECONSTANT 110 /
CECONSTANT 110A
Soli (systém s jednou solí) pro dosažení povrchového obsahu uhlíku cca. 0,8 resp. 1,1%.
CECONSTANT80A / 110A slouží jako základní soli pro natavení nových lázní.
850 - 950
GS 540 / C 3 Systém dvou solí je také vhodný pro nitrocementaci pod teplotou A1.700 - 950

Pevné prostředky pro cementaci a nitridaci

ProduktPoužití Pracovní teplota (°C)
KG 6.2 Mírně nauhličující granulát pro cementaci legovaných ocelí v krabici do hloubky přes 0,6 mm. cca. 900
KG 30.2 Silně nauhličující granulát pro cementaci nelegovaných ocelí a legovaných ocelí v krabici do hloubky 0,6 mm. cca. 900
PULNIERPULVERPrášek pro nitridaci; bez obsahu kyanidu. 440 - 600
AKTIVATORAktivátor pro použití ve spoejní s nitridačním práškem PULNIERPULVER 

Tepelné zpracování hliníku

Kvalita rozpouštěcího žíhání, respektive vytvrzování hliníku a hliníkových slitin významně roste s teplotní rovnoměrností a rychlostí přenosu tepla. Proto jsou solné taveniny první volbou při volbě dané technologie. Jsou známy pro svou vynikající teplotní stálost a poskytují:

 • nejrychlejší přenos tepla vedením, což vede k tvorbě velmi jemné struktury
 • zamezení precipitace legujících prvků na hranicích zrn, jelikož při vyjmutí z taveniny na povrchu zůstává tenký film soli, který brání rychlému ochlazení při transportu do chladícího média
 • nejkratší časy zpracování

Soli pro žíhání hliníku a hliníkových slitin

ProduktPoužitíPracovní teplota (°C)
AVS 220 Pro homogenizaci vytvrzeného hliníku a hliníkových slitin obsahujících max. 10% hořčíku. 270 - 550
AVS 250 Pro homogenizaci vytvrzeného hliníku a hliníkových slitin obsahujících max. 10% hořčíku. 340 - 550

Boridování

Boridování je druh chemicko-tepelného zpracování, který zpracovávaným dílcům poskytuje:

 • velmi vysokou tvrdost (do 2000 HV)
 • vynikající abrazivní otěruvzdornost
 • vysokou tepelnou pevnost do 800°C
 • snížení náchylnosti k nalepování (např. hliníku ve slévárenství)

Boridovací prostředky

ProduktPoužitíPracovní teplota (°C)
DURBORID® G Prášek, který vytváří optimální boridové vrstvy pro maximální výkon. Nemá sklon k shlukování.
Dílce lze po zpracování jednoduše vyjmout.
850 - 1000
DURBORID® PASTE Vodou ředitelná boridová pasta, kterou lze nanášet ponořováním nebo nástřikem.
Je také vhodná pro částečné boridování. Obrobky musí být při zpracování chráněny inertním plynem. 
850 - 1000

Černění

Černění je prováděno ponořováním obrobků vyrobených ze železných materiálů do vroucího roztoku alkalické oxidační soli za účelem vytvoření černé povrchové vrstvy oxidu železa.

Přípravky pro černění

ProduktPoužitíPracovní teplota (°C)
G 19/G 22 Alkalický čistící prostředek pro teplé odmaštění před černěním.60 - 80
BEIZENTFETTER Používá se na odstranění okují a částečné odmaštění před černěním. pokojová teplota
FERROBLACK® MH Obsahuje speciální aktivní složky pro široký rozsah použití. cca. 140
FERROBLACK® HL Zvláště vhodná pro přídavné černění míst po tvrdém pájení a pro dílce potažené mědí. cca. 140
  STREICHBRÜNIERBEIZE Kapalina používaná pro černění ponořováním nebo nátěrem při pokojové teplotě; vodné pro opravy.pokojová teplota

Přenos tepla a vulkanizace

Chemické procesy probíhají velmi často v přesně určeném a často velmi úzkém rozsahu teplot. V průmyslových závodech se soli používají jako ohřívací a chladící média a také jako média udržující konstantní teplotu.

Vulkanizace pryžových profilů pro automobilový a stavební průmysl se realizuje v solných taveninách v zařízeních typu LCM nebo PLCV a to zejména pro své výhody oproti jiným technologiím vulkanizace:

 • vysoká rychlost vulkanizace
 • kompaktní povrch bez porozity
 • vysoká teplotní dlouhodobá stabilita solné taveniny
 • žádná významná koroze díky solné tavenině
 • snadné čištění pryžových profilů

Soli pro přenos tepla a vulkanizaci

ProduktPoužitíPracovní teplota (°C)
ASD Sůl pro přenos tepla používaná v chemickém průmyslu. 180 - 450
ASD REG Pro regeneraci solí ASD.  
HT 400 Sůl pro tepelný přenos probíhající při vysokých teplotách. > 400
RUBBERCURE Pro vulkanizaci v LCM a PLCV linkách. > 180
RUBBERCURE LAS Sůl pro vulkanizaci neobsahující dusitan. > 180

Termochemické čištění kovových povrchů

Čistící soli jsou používané pro rychlé a šetrné odstranění povlaků, které je jinak těžké odstranit a to i v úzkých štěrbinách či otvorech. Pro různé typy povlaků existují různé typy solných směsí. V našem portfoliu lze nalézt produkty pro následující aplikace:

 • odstranění okují z povrchu titanu
 • odstranění formového písku, grafitu, sazí a okují apod. z povrchu litiny, oceli a hliníku
 • odstranění organických povlaků: platů, nátěrů, laků, vazelín, olejů, pryskyřic, apod. z povrchu ocelí a litin a chromem legovaných ocelí
 • odstranění nátěrů, olejů a plastů z povrchu hliníku a šedé litiny
 • odstranění zbytků skla
 • odstranění formovacích materiálů na bázi oxidů křemíku, hliníku, zirkonu
 • čištění Pt/Rh trysek a forem

Soli pro čištění kovoých povrchů

ProduktPoužití Pracovní teplota (°C) 
KOLENE® ALKO® N Odstraňování okují z titanu. 200 - 220
KOLENE® No.4 Odstraňování formovacího písku, grafitu, olejového koksu, licí krusty a okují.
Pro litinu, ocel a odlitky z hliníku.  
400 - 500
KOLENE® No.5 Odstraňování org. materiálů: polosynt. a synt. plastů, barev, laků, olejů, maziv, pryskyřic,
grafitu, pryže a také silně reaktivních plastů. Ideální pro čištění oceli a litin.
300 - 500
KOLENE® No.6 Odstraňování barev, olejového koksu a plastů z hliníkových a ocelových obrobků, a také z šedé litiny. 300 - 400
KOLENE® No.10 Odstraňování organických materiálů: polosyntetických a syntetických plastů,
barev a laků, olejů, maziv, pryskyřic, grafitu, pryže atd. Ideální pro čištění nástrojů z chromových ocelí.
380 - 480
KOLENE® DGS® Odstraňování okují a válcovací kůry; oxidů kovů, zbytků skla (pomocné přísady pro tažení),
zbytků písku, olejového koksu, olejů, maziv a dalších organických zbytků z Cr-Ni nerezových polotovarů.
370 - 540
KOLENE® RS700 Odstraňování keramických formovacích materiálů na bázi oxidů křemíku,
hliníku a zirkonia, které se používají při přesném lití.
Odstraňování skla z Pt-Rh zvlákňovacích trysek a podobných komponentů, odstraňování emailů.
600 - 700
KOLENE® je ochrannou známkou společnosti KOLENE.

Ochranné pasty pro chemicko-tepelné zpracování

Ochrana dílců před cementací či nitridací pomocí nátěru ochrannou pastou je známa již desítky let. Vyvíjíme vlastní ochranné pasty tak, abychom byli schopni splnit rozličné nároky uživatelů z hlediska použité technologie (cementace/nitridace v plynu/plazmě/prášku), dosahované hloubky difuze či způsobu ředění a nanášení ochranných past (ředění vodou/organickým ředidlem - nanášení štětcem/ponorem/stříkáním).

Vodouředitelné ochranné pasty

ProduktPoužití
CONTRADUR WSC 200 Používá se při nauhličování v plynu do hloubky 1,3 mm; nanáší se natíráním; snadno odstranitelná oplachem v horké vodě nebo alkalickém čistícím prostředku.
CONTRADUR WSC 201 Používá se při nauhličování v plynu do hloubky 1,0 mm; nanáší se ponořováním;  snadno odstranitelná oplachem v horké vodě nebo alkalickém čistícím prostředku.
WAGA Používá se při nauhličování v plynu do hloubky nad 1,3 mm; nanáší se natíráním nebo ponořováním.
WAGA Plus Používá se při nauhličování v plynu do hloubky nad 1,3 mm; nanáší se natíráním; příznivá pro vyšší vlhkost.
ANTIDUR Používá se při nauhličování v plynu do hloubky nad 1,3 mm; nanáší se ponořováním.
CONTRADUR WSN 100 Používá se při nitridaci v plynu; nanáší se štětcem. 

Ochranné pasty na bázi organického rozpouštědla

ProduktPoužití
CONTRADUR GAKO Používá se při nauhličování v plynu do hloubky 1,3 mm;  nanáší se natíráním nebo ponořováním.
S 100 Používá se při plynové a plazmové nitridaci;  nanáší se natíráním.
VERDÜNNER I. Rozpouštědlo pro pasty CONTRADUR GAKO a S 100.

Tvárné ochranné pasty

ProduktPoužití
ATOMIN Snadno aplikovatelná ochranná pasta pro cementaci v prášku a k utěsnění cementačních krabic; vhodná zejména pro malé otvory, závity, atd. Snadno odstranitelná.
REKORD Snadno aplikovatelná ochranná pasta pro cementaci v prášku a k utěsnění cementačních krabic; vhodná pro velké plochy; snadno odstranitelná.