Kluzná pouzdra

Díky svým povrchovým úpravám a odborným znalostem povrchového inženýrství vyvíjí HEF DURFERRIT již 30 let celou řadu pouzder, což umožňuje vyhovět nejrozmanitějším potřebám svých zákazníků.

Originální technologie výroby pouzder, vyvinutá a realizovaná skupinou HEF byla založena na použití speciálních povrchových úpravách a specifických povrchových geometriích (mřížky, dutiny..) . Tato ocelová pouzdra byla rychle rozpoznána pro svou schopnost pracovat pod vysokým tlakem a vibracemi v drsném prostředí (oděr, otřesy, koroze...). Ocelová pouzdra HEF se běžně používají ve stavebních strojích, zemědělství, ocelářském průmyslu, cementářském průmyslu, sklářském průmyslu ...

Kompozitní pouzdra byla na trh uvedena nedávno, což umožnilo portfoliu těchto pouzder HEF DURFERRIT vyhovět novým potřebám konstruktérů a uživatelů:
• Snížená frekvence údržby (odstranění operace mazání)
• Šetrnost k životnímu prostředí (odstranění znečištění živ. pr. mazivy )
• Náklady (eliminace mazání, vysoké náklady na ocel , ... )

Tato kompozitní ložiska fungují bez mazání a za náročných podmínek. Byly rychle přijaty pro svůj vysoký tribologický výkon, nízký koeficient tření a životnost v různých aplikacích, jako je manipulace, zemědělská technika, hydraulické turbíny ...

Všechny technologie (topografie, zpracování, materiály ... ) implementované na pouzdrech jsou adaptabilní na různé třecí komponenty, jako jsou šoupátka, podložky, kulová pouzdra...

Abychom šli ještě dále, HEF DURFERRIT může také se svými odbornými znalostmi v oblasti obrábění a úprav navrhovat pouzdra, čepy…, čímž poskytuje komplexní řešení a vynikající výkon spojů.

Kromě mechanických komponentů a třecích dílů může HEF DURFERRIT dosáhnout výroby od A do Z na všech mechanických dílech při využití technologií skupiny HEF. Pro zjednodušení logistických toků  je HEF DURFERRIT tak Vaše jediné kontaktní místo pro složité díly, které někdy vyžadují provedení několika operací a/nebo více povrchových úprav.