Ostatní povlaky

Povlakování (vakuová depozice) a zejména fyzikální depozice (PVD) umožňuje deponovat v tenké vrstvě veškeré kovy, slitiny a sloučeniny, které jsou k dispozici ve formě ploché desky, na kovy, slitiny, sklo, keramiku, polymery, kompozity, atd. Aplikace těchto povlaků jsou velmi různorodé: optické, elektrické, tepelné, otěruvzdorné aplikace, dekorace, atd. Skupina HEF Group vyvinula různé technologie zpracování, které tyto povlaky poskytují a splňují tak nejrůznější požadavky:

Povlakování pro dekorativní použití

Povlak TS™ CHROMIUM se zhotovuje pomocí magnetronového katodového nástřiku. Typicky se na velké dílce nanáší speciálních kovové slitiny nebo kovy, za účelem vytváření dekorativních vrstev.

Charakteristika:

 • Vzhled podobný chromu, korozivzdorné oceli, zlatu, atd.
 • Velká rozmanitost materiálů, které je možné deponovat: chrom, hliník, zlato, atd. nebo specifické slitiny
 • Velmi vysoká čistota povlaků
 • Řízení tloušťky a jakosti povrchu
 • Odolnost proti chemickým vlivům

Poznámky:

Použití na velkorozměrové dílce

Materiály, které mohou být zpracovávány:

Sklo - plasty - organické kompozity - keramika - cermet - kovy a slitiny - loga - atd.

Příklady použití:

Značky


Povlakování pro korozní ochranu

CORRALU™ V je 10 až 50 um povlak čistého hliníku. Poskytuje součástce elektrickou vodivost a antikorozní vlastnosti.

Charakteristika:

 • ochrana proti korozi
 • elektrická vodivost

Materiály, které mohou být zpracovávány:

Oceli - korozivzdorné oceli - hliníkové slitiny - žáruvzdorné slitiny - titan - jakýkoliv kov kompatibilní s vakuovým nanášení - aplikace možná na plasty, skla a keramiky

Poznámky:

Rozměry od 1 cm do 2 m. Více než 2 m, kontaktujte nás
Možnost doplňkového zpracování (SiOx, chemická konverze, SurTec 650, Corralu, lak, cetylalkohol)

Příklady použití:

Konstrukční díly stíhacího letounu - šrouby, matice, atd. - letectví - palubní elektronické jednotky - sensory - těla konektorů - atd.


Povlakování pro optické použití

Povlaky speciálních kovových slitin a kovů, nanášené pomocí magnetronového katodového nástřiku, poskytují vrstvy s reflexními nebo semi-transparentními vlastnosti, které jsou vhodné pro různé rozsahy vlnových délek.

Charakteristika:

 • Vzhled podobný chromu, korozivzdorné oceli, zlatu, atd.
 • Velká rozmanitost materiálů, které lze nanášet: chrom, hliník, zlato, atd. nebo specifické slitiny
 • Velmi vysoká čistota povlaků
 • Řízení tloušťky a jakosti povrchu
 • Odolnost proti chemickým vlivům (podle plnících materiálů)

Poznámky:

Aplikace možná na velkých dílcích

Materiály, které mohou být zpracovávány:

Sklo - plasty - organické kompozity - keramika - cermet - kovy a slitiny - loga - atd.

Příklady použití:

Hledí helmy - obrazovky - lahve - architektura